TUNJANGAN KELUARGA

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sangat berkomitmen tinggi dalam menyejahterakan pegawainya, maka dari itu dalam memberikan bentuk penghargaan terhadap pegawai. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan tunjangan bagi pegawai tetap UMY berupa tunjangan beras dan tunjangan insentif dari gaji pokok .

KETENTUAN

1. TUNJANGAN ISTRI/SUAMI

 • Tunjangan beras bagi istri/suami pegawai tetap UMY adalah 10 kilogram.
 • Tunjangan insentif bagi istri/suami bagi pegawai yang telah menikah adalah sebesar 5% dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan.
 • Apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai tetap UMY, maka tunjangan insentif dari gaji pokok tersebut hanya diberikan kepada pegawai yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

2. TUNJUNGAN ANAK

 • Tunjangan beras bagi anak pegawai adalah 5 kilogram.
 • Tunjangan insentif bagi anak pegawai tetap yang telah mempunyai anak adalah sebesar 2% dari gaji pokok yang bersangkutan.
 • Tunjangan beras & tunjangan insentif bagi anak pegawai yang hanya diberikan apabila anak tersebut nyata menjadi tanggungannya, masih sekolah atau kuliah, belum menikah, dan berusia kurang dari 25 tahun, serta belum mempunyai penghasilan sendiri.
 • Tunjangan beras & tunjangan insentif bagi anak pegawai UMY sebanyak-banyaknya diberikan kepada 3 anak, termasuk didalamnya anak angkat pegawai yang dibuktikan secara tertulis.

KETENTUAN LAIN

1. Harga beras akan disesuaikan dengan standar costing yang berlaku di UMY.

2. Tunjangan beras & tunjangan insentif tersebut tidak diberikan apabila suami/istri pegawai UMY yang telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap serta diatas upah minimum regional/kabupaten.

SYARATN PENGAJUAN TUNJANGAN KELUARGA

 1. Isi formulir
 2. Fotocopy Kartu Keluarga
 3. Fotocopy AKTA
 4. Fotocopy Buku Nikah

DOWNLOAD

Formulir Tunjangan Keluarga